C.E.S.A.R. un proiect european pentru comuna ta

  Ne bucuram sa va aducem la cunostinta ca in cadrul proiectului European CESAR  comuna dumneavoastra a fost aleasa printre  primele din ţară pentru introducerea cadastrului general. Aceasta presupune :

 • efectuarea măsurătorilor tuturor terenurilor şi clădirilor de pe întreg teritoriul comunei atât în intravilan cît şi extravilan
 • identificarea şi înregistrarea tuturor proprietarilor
 • intabularea  GRATUITĂ  a terenurilor şi clădirilor
 • realizarea planului cadastral al intregului teritoriu al comunei

 

În vederea realizării acestor lucrări se vor deplasa în teren echipe de topografi  şi registratori pentru culegerea de date cărora vă rugăm să le acordaţi tot sprijinul prin furnizarea de date corecte şi complete, indicarea limitelor de proprietate  şi permiterea accesului în interiorul proprietăţilor pentru măsurători.

Precizăm că  toţi membri echipelor de teren vor purta ecusoane emise de firma executantă a lucrării SC WEST CAD SRL şi vizate de primărie.

 

BENEFICIILE  acestui proiect sunt :

 • inregistrarea şi emiterea Cărţilor Funciare va fi GRATUITĂ ;
 • vei avea siguranţa proprietăţii în toate evidenţele cadastrale;
 • inregistrarea construcţiilor aflate în diferite stadii de execuţie;
 • finalizarea procesului de restituire al imobilelor, la nivelul comunei
 • tranzacţionarea uşoara şi rapidă a proprietăţilor ;
 • atragerea fondurilor UE destinate  subvenţiilor;
 • facilitarea obţinerii de fonduri pentru proiecte de interes local
 • poţi accesa cu uşurinţă credite bancare;
 • rezolvarea problemelor legate de actele de identitate

CE TREBUIE SĂ FACEȚI DUMNEAVOASTRĂ

1. SĂ VENIȚI LA PRIMĂRIE

2. SĂ ADUCEȚI ACTELE DE PROPRIETATE + ACTELE DE IDENTITATE

3. SĂ PUNEȚI ÎNTREBĂRI LA PUNCTELE DE INFORMARE

4. SĂ PUNEȚI ÎN URNE RECOMANDĂRILE DUMNEAVOASTRĂ

5. SĂ NE AJUTAȚI CÂND VENIM LA CASA DUMNEAVOASTRĂ

6. SĂ NE SPUNEȚI DE UNDE PÂNĂ UNDE ȚINE PROPRIETATEA  DUMNEAVOASTRĂ

7. SĂ NE AJUTAȚI SĂ COMPLETĂM FIȘA DE INTERVIU

8. SĂ NE SEMNAȚI FIȘA DE INTERVIU

9. SĂ NE DAȚI ORICE INFORMAȚII DESPRE DREPTUL DUMNEAVOASTRĂ DE PROPRIETATE

Ce acte vor fi aduse pentru legalizare / copiere

 

  Pentru imobilele neînscrise în cartea funciară

   (cu sau fără documentaţie cadastrală):

 • titluri de proprietate
 • contracte de vânzare–cumpărare
 • contracte de donaţie
 • contracte de schimb
 • alte contracte încheiate în formă autentică
 • certificate de moştenitor
 • hotărâri judecătoreşti (definitive şi irevocabile)
 • acte de partaj
 • contracte de concesiune / superficie / închiriere, etc.
 • autorizaţii de construire (pentru orice tip de construcţii)
 • procese-verbale de recepţie parţială sau finală (numai pentru construcţiile edificate după anul 2001)
 • plan cadastral (dacă există)

 

  Pentru imobilele înscrise în cartea funciară:

 

 • plan de amplasament şi delimitare (plan cadastral)
 • extras de carte funciară pentru informare
 • orice alt act neînscris în cartea funciară privitor la imobil

 

  Acte de identitate şi acte de stare civilă (ale proprietarului sau deţinătorului):

 

 • buletin de identitate
 • carte de identitate
 • paşaport (dacă este cazul)
 • certificat de căsătorie
 • certificate de naştere şi certificate de deces (în situaţia succesiunilor nedezbătute)

 

Notă: Toate aceste acte vor fi prezentate în original

CE NU FACEM ÎN PROIECT

 • NU dezbatem succesiunile – acest lucru se face la notar
 • NU înscriem actele sub semnătură privată (actele de mână)
 • NU realizăm punerea în posesie a proprietarilor
 • NU realizăm marcarea şi bornarea limitelor

 

PRELUĂM ÎN DOCUMENTE INFORMAȚIILE PE CARE DUMNEAVOASTRĂ

NI LE PUNEȚI LA DISPOZIȚIE